فروش فوری

خرید و فروش
زمین کشاورزی ( مشجر به درخت صنوبر )

در منطقه
جنگلی و زیبای چمستان

5000 متر زمین

دارای نهال 2
ساله ی صنوبر

قیمت : متری
25 هزار تومان

تماس با ما
:

نادر
حیدرنژاد    09113250881