مازندران ، چمستان


220 متر زمین شهرکی


سند شورایی ، کد رهگیری


قیمت : متری 120 هزار تومان


تعویض با خودرو هم پذیزفته می شود


09113250881